Інформація для споживачів 

На виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” за цим посиланням.

На виконання вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” розкриває  таку інформацію:

1) перелік послуг, що надаються ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС”, порядок та умови їх надання.

ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, на які отримані ліцензії. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені за цим  посиланням.

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування». За кожним видом добровільного страхування затверджені окремі правила. Конкретні умови страхування визначаються у договорі страхування при його укладенні.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

Ці умови договорів страхування використовуються ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” при укладанні договорів обов’язкового страхування.

Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС”.

2) вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” розраховуються відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у  правилах страхування (посилання).

Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом.

3) інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” приймає  пропозиції про поліпшення діяльності ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС”, заяви та скарги на недоліки в роботі, на дії працівників за адресою: 03049,  м.Київ, вул. Богданівська 24, офіс 23, за телефоном: +38(044)2909609, та на корпоративну поштову скриньку office@mega-polis.biz

Позасудовий розгляд скарг споживачів відбувається у порядку, визначеному Положенням про розгляд скарг споживачів фінансових послуг ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (за посиланням).

ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи компанії,  відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення. В порядку та на умовах, встановлених  Законом України «Про звернення громадян» ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” розглядає та вирішує спірні питання.

Скарги споживачів ринків фінансових послуг можна також направляти до Національного банку України: подати звернення також можна через веб-сторінку НБУ «Захист прав споживачів» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Для подання документів у паперовій формі:

– засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

– через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

  • на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua
  • документи в паперовій формі: засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;  через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню знаходяться за посиланням.

Перелік керівників фінансової установи знаходиться  за посиланням. Відокремлені підрозділи – відсутні.

Генеральний директор (виконавчий орган Товариства) з 08.10.2021р. має у власності акції ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 212 500 штук, що становить 9,7% статутного капіталу Товариства. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПрАТ “СК”МЕГА-ПОЛІС” або належна їм кількість акцій перевищують 5 відсотків знаходиться за посиланням.

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua