Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій 

Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам здійснюється відповідно до Постанови КМУ №751 від 04.10.2017р.  Визначається механізм проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій, які претендують на призначення, а також призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно під час провадження ними діяльності з оцінки відповідності третім особам.

Страхувальники – органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації, які претендують на призначення або вже призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту.

Страховим випадком є настання професійної відповідальності страхувальника за заподіяння третім особам шкоди внаслідок неналежного провадження ним в період дії договору обов’язкового страхування діяльності з оцінки відповідності. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою 1 000-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому укладається договір обов’язкового страхування (на 2020 рік страхова сума становитиме 2 102 000 грн)

Розмір страхового відшкодування становить:

1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, – 60 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

  • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), – 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень;
  • у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності – відповідно 350 000 (триста п’ятдесят тисяч), 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) і 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень;
  • за кожний день непрацездатності третьої особи – у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більше ніж 100000 (сто тисяч) гривень за весь час втрати працездатності.

2) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб внаслідок настання страхового випадку:

  • 40 відсотків страхової суми.

Розмір страхового тарифу, розмір франшизи, розмір страхового платежу:

  • 0,1 %,    франшиза – 0%, страховий платіж – 2 102 грн;
  • 0,03%,  франшиза – 1%,  страховий платіж – 630, 60 грн.

Термін дії договору страхування – 1 рік.

 

Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам від 04.10.2017р., № 751.

 

Отримайте додаткову інформацію

Ваше им'я (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

Ваш номер телефону (за бажанням)

Повідомлення

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua