Перелік страхових послуг 

Відповідно до отриманих ліцензій, ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» надає такі страхові послуги:

– добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

– добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

– добровільне страхування фінансовых ризиків;

– добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

– добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

– добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);

– добровільне страхування від нещасних випадків;

– добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

– обов’язкове страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

– обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

– обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

– обов’язкове медичне страхування;

– обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

– обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації небезпечних відходів;

– обов’язкове страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

– обов’язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

– обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

– обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;

– обов’язкове страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування.

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua