Страхування об’єктів підвищеної небезпеки 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру проводять з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Суб’єктами обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, є страхувальники, страховики і треті особи, яким внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки заподіяна пряма шкода.

Об’єктом обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

Страховим випадком визнають факт заподіяння прямої шкоди третім особам унаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов’язкового страхування, внаслідок чого виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування. Усі претензії та позови, пред’явлені третіми особами стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважають пред’явленими щодо одного страхового випадку.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки життю, здоров’ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало в їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Страхову суму визначають за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки і дорівнює:

→  для групи об’єктів 1 категорії небезпеки — 11 560 000 гривень;
→  для груп об’єктів 2 категорії небезпеки — 4 046 000 гривень;
→  для груп об’єктів 3 категорії небезпеки — 2 601 000 гривень.

Страхові виплати проводять у такому розмірі:

1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб унаслідок настання страхового випадку, — 50% страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

→  у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), — 500 000 гривень;
→  у разі встановлення третій особі І, II і III групи інвалідності — відповідно, 450 000, 375 000  і 250 000 гривень;
→  за кожний день непрацездатності третьої особи — у розмірі  1/15  мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більш як 100 000 гривень за весь час втрати працездатності;

2) на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, — 30% страхової суми;
3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.

Розмір максимального страхового тарифу у відсотках від страхової суми на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об’єкта підвищеної небезпеки і становить:

→  для груп об’єктів 1 категорії небезпеки — 0,44%;
→  для груп об’єктів 2 категорії небезпеки — 0,18%;
→  для груп об’єктів 3 категорії небезпеки — 0,12%.

У разі настання страхового випадку під час дії договору обов’язкового страхування страхувальник повинен протягом двох робочих днів з дати його настання письмово повідомити страховика про настання страхового випадку, його характер, попередньо встановлені причини, розмір шкоди та вжиті заходи для зменшення збитків.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру від 16.11.2002 № 1788

 

Отримайте додаткову інформацію

Ваше им'я (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

Ваш номер телефону (за бажанням)

Повідомлення

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua