Обов’язкове страхування небезпечних вантажів 

Страхування при перевезенні небезпечних вантажів –бов’язковий вид страхування, що покриває ризик відповідальності, що може настати при перевезенні небезпечних вантажів.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних  вантажів  на випадок настання негативних наслідків  під час перевезення проводиться відповідно до Порядку  і  правил проведення  обов’язкового  страхування  відповідальності  суб’єктів  перевезення  небезпечних  вантажів   на   випадок  настання  негативних  наслідків  під  час  перевезення небезпечних вантажів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. №733.

Хто може бути застрахований
Страхування відповідальності є обов’язковим для всіх суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, а саме:

  • відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична  або фізична особа, яка готує та подає цей вантаж для перевезення;
  • перевізник небезпечного вантажу — юридична  або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
  • одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа , яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Страхування здійснюється на користь третіх осіб – фізичних та юридичних осіб, яким заподіяна шкода у зв’язку з настанням негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Страховий випадок

Страховим випадком визнається будь-яка подія під час перевезення небезпечних  вантажів,  внаслідок  якої  заподіяна  шкода  життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Дія договору обов’язкового страхування  починається  з  початком перевезення небезпечного вантажу від  місця його виготовлення і закінчується після завершення процесу перевезення , включаючи здійснення всіх вантажних операцій та проміжне зберігання вантажу на всіх етапах перевезення.

Страховий тариф

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 вiд 1 червня 2002р. «Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв» і залежить від:

  • класу небезпеки вантажу,
  • виду перевезення,
  • обсягу вантажу,
  • терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

Страхувальник зобов’язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов’язаної з перевезенням небезпечного вантажу.

Договір може бути укладено як на одне окреме перевезення небезпечного вантажу, так і на строк здійснення Страхувальником партії таких перевезень за Генеральним договором.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів від 01.06.2002 № 733

 

Отримайте додаткову інформацію

    Загружаем курсы валют от minfin.com.ua