Страхування працівників пожежної охорони 

Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров’я під час виконання ними своїх обов’язків.

Цей вид страхування регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 232 «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)», із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 871.

Працiвники вiдомчої i сiльської пожежної охорони та члени добровiльних пожежних дружин (команд) пiдлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелi (смертi), або поранення (контузiї, травми або калiцтва), захворювання, одержаних пiд час лiквiдацiї пожежi або наслiдкiв аварiї, у розмiрi десятирiчної заробiтної плати за посадою, яку вони займали (займають).

Страхування працiвникiв вiдомчої пожежної охорони та членiв добровiльних пожежних дружин (команд) здiйснюється за рахунок пiдприємств, установ та органiзацiй, де вони створенi, а працiвникiв сiльської пожежної охорони – за рахунок юридичних осiб, якi утримують пiдроздiли цiєї охорони, або за рахунок мiсцевого бюджету. Порядок та умови страхування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
За сiм’єю загиблого (померлого) зберiгається право на пiльги, якими вiн користувався за мiсцем роботи.

 

Страхові випадки:

→ загибель при виконанні службових обов’язків ( гасіння пожеж або ліквідація наслідків аварії);

→ встановлення інвалідності при виконанні службових обов’язків (гасіння пожеж або ліквідація  наслідків аварії);

→ тимчасова втрата працездатності при виконанні службових обов’язків (гасіння пожеж або ліквідація наслідків аварії).

 

Максимальна страхова сума – десятирічна заробітна плата Застрахованої особи за його посадою (згідно наказу) на  день страхування.

При настанні смерті Застрахованої особи Вигодонабувачеві (спадкоємцям Застрахованої особи) виплачується 100% страхової суми.

Постійна втрата працездатності — це незворотна втрата функцій організму Застрахованої особи, котра повністю не відновлюється. Постійна втрата працездатності повинна бути підтверджена встановленням інвалідності 1 групи внаслідок нещасного випадку.

 

При настанні постійної втрати працездатності або зниженні працездатності із встановленням інвалідності страхова виплата здійснюється Застрахованій особі в розмірі:

→ при встановленні першої групи інвалідності — 100% страхової суми;

→ при встановленні другої групи інвалідності — 90% страхової суми ;

→ при встановленні третьої групи інвалідності — 70% страхової суми.

 

Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) від 03.04.1995 № 232

 

Отримайте додаткову інформацію

Ваше им'я (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

Ваш номер телефону (за бажанням)

Повідомлення

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua